Äigru Põik 2 korteriühistu on asutatud 9. mail 2016. aastal.
Ühistu eesmärgiks on elamu heaperemeheliku kasutamise korraldamine Ühistu liikmete poolt,
samuti elamu korrashoiu eest hoolitsemine, vajalike remonttööde teostamine ja ühistu liikmete
poolt laekuvate maksete sihtotstarbeline kasutamine.